Site Overlay

Facebook

Med hjälp av annonser på Facebook så når du rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Därför har annonsering via Facebook blivit en naturlig del i de flesta media-planerna. Med hjälp av alla fördelar från den digital världen såsom mätbarhet, analysverktyg och tester blandat med traditionell massmarknadsföring gör att en annonskampanj på Facebook är lätt att räkna hem en bra ROI (Return On Investment) på.

Vad är egentligen Facebook eller andra sociala medier?

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationsverktyg där ett stort fokus ligger på konversation mellan dess användare. Så att fler kan bli delaktiga i diskussionen och tar del av information.

Några exempel på sociala medier är LinkedInInstagram och Twitter, som alla är sociala nätverk där användarna umgås med varandra både för privata syften men även för skapa större affärsmöjligheter.

Sociala medier representeras på ett djupare plan också där transparens, delaktighet och tillgång till information är en självklarhet.

Marknadsföring på Facebook

Nå er primära målgrupp.

Med hjälp av annonser på Facebook så når du rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Därför har annonsering via Facebook blivit en naturlig del i de flesta mediaplanerna. Med hjälp av alla fördelar från den digital världen såsom mätbarhet, analysverktyg och tester blandat med traditionell massmarknadsföring gör att en annonskampanj på Facebook är lätt att räkna hem en bra ROI(Return On Investment) på.

Strategi

Utifrån dina mål så skapar vi strategin för att överträffa målen. Målet kan vara antal leads, nerladdningar, köp osv. Det viktiga är att målet är konkret och mätbart. När vi enats om målet så skapar vi strategin utifrån vår tekniska kompetens och erfarenhet
– Vad funkar bäst för just detta ändamål?
– Vilka data finns från liknande kampanjer?

Uppbyggnad av annonskampanj

Den största vinsten med annonsering på Facebook är just målgruppsanpassningen. Så kampanjuppbyggnaden tar avstamp i vilka dina primära målgrupper är och ta fram rätt budskap för rätt målgrupp. Att ha ett och samma budskap för alla funkar lika dåligt här som i övrig annonsering.
– Vilken är er primära målgrupp?
– Vilka övriga målgrupper vill ni nå ut till?
– Skiljer sig konkurrensen mellan målgrupperna?

Ta fram klara budskap

Oerhört viktigt är att hitta argument varför kundens ska bli kund till just er och inte till er konkurrent.
– Varför ska jag välja er och inte er konkurrent?
– Vad är det som skiljer i ert erbjudande?
– Vad är era primära styrkor?
– Hur vill ni uppfattas?

Optimering av era annonser

Genom att aldrig sluta testa så förbättrar vi våra kunders resultat över tid. En test kan vara att vi mot samma målgrupp har två olika budskap för att se vad som engagerar bäst. På detta sätt så optimerar vi era annonser för att öka avkastningen på er annonsbudget.